Nyt fra skolebestyrelsen

Onsdag d. 25. oktober blev der afholdt skolebestyrelsesmøde. Nedenstående punkter er nogle af de ting, der blev behandlet på mødet:

  • Programmet for valgmødet d. 26. oktober blev gennemgået og drøftet. Valgmødet afholdes i Samlingssalen på Vestre Skole fra kl. 19.00-21.00

  • Programmet for Åben Skole, der afholdes d. 9. november fra kl. 12.30-15.00, blev gennemgået. Bestyrelsen opfordrer så mange forældre som muligt til at besøge skolen og håber, at også andre interesserede vil deltage i arrangementet

  • Der har gennem en længere periode været fokus på, at rengøringen på Vestre Skole ikke er tilfredsstillende. Der arbejdes med flere initiativer, der skal forbedre rengøringen. I den forbindelse arbejdes der i elevrådet med en kampagne, der skal sætte fokus på, hvordan eleverne også kan inddrages i processen. Kampagnen forventes at køre i januar

  • Den politiske beslutning om etableringen af et ungemiljø på Vestre Skole blev drøftet igen. Flere bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med rygtet, at Vestre Skole skal være en udskolingsskole i fremtiden. Det blev på mødet pointeret, at det ikke er det, der er besluttet politisk. Det besluttede er, at der på Vestre Skole skal være både en folkeskole, ungdomsskole, musikskole og 10.klasses skole

  • Ledelsen fremlagde en række initiativer, som Vestre Skole iværksætter i forhold til øget forældresamarbejde særligt i forhold til skolens tosprogede familier. Et af initiativerne er fredags morgenkaffe i skolens SFO for forældre til børn i 0.-3. klasse. Initiativet starter fredag d. 27. oktober

  • Vestre Skoles retningslinjer for ekskursioner, der blev drøftet og revideret på bestyrelsesmødet i september, blev underskrevet af formand Bo Hjort Jensen. Princippet er vedhæftet dette opslag.

  • Vestre Skoles princip for klassedannelse, der blev revideret på skolebestyrelsesmødet i juni, blev underskrevet af formand Bo Hjort Jensen. Princippet er vedhæftet dette opslag

 

Med venlig hilsen

Vestre Skoles skolebestyrelse