Nyt fra skolebestyrelsen september 2016

På skolebestyrelsesmødet d. 26. september blev følgende punkter bl.a. drøftet:

  • Skolebestyrelsesmedlem Lone Kastberg Sunesen træder ud af bestyrelsen. 1. suppleant Mette Blicher træder ind i bestyrelsen.

  • Skolebestyrelsesmedlem Ditte Linå Buchwald afholder barsel, indtil Ditte er tilbage, træder 2. suppleant Jakob Genz ind i bestyrelsen. 1. suppleant til skolebestyrelsen er nu Tanja Erdmann.

  • Høringssvar til Fælles teknisk service for daginstitutioner og skoler i 2017 blev godkendt. Høringssvaret kan ses på Vestre Skoles hjemmeside i skolebestyrelsens dokumentarkiv.

  • Vestre Skoles princip for brug af cykler i skoletiden blev revideret i henhold til bestyrelsens drøftelse på bestyrelsesmødet d. 25. august. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at alle elever skal bruge refleksvest og hjelm når de cykler i skoletiden, samt at det er et forældreansvar, at alle elever har en godkendt cykel, hjelm og cykelvest. Princippet er nu klar til underskrift og vil blive udsendt snarest. I tilfælde hvor elever fra 6. – 9. klasse møder til undervisning på en anden lokalitet end Vestre Skole fx til idrætsundervisning på Lillebæltskolen forventes det dermed, at eleverne har medbragt såvel cykelvest som hjelm.

  • Der har på nogle forældremøder været tvivl om Vestre Skoles princip for lektier. Princippet findes på Vestre Skoles hjemmeside under skolebestyrelse -> Principper.

Husk at referater med yderligere informationer fra skolebestyrelsens møder kan findes på Skolens hjemmeside i skolebestyrelsens dokumentarkiv. 

Med venlig hilsen

Vestre Skoles skolebestyrelse