Nyt fra skolebestyrelsen

Tirsdag d. 10. april 2018 blev der afholdt skolebestyrelsesmøde. Nedenstående punkter er nogle af de ting, der blev informeret om og drøftet:

  • Der afholdes forårskoncert onsdag d. 25. april 2018 fra kl. 17.00-19.00 i Multisalen. Ved koncerten optræder 0.-4.klasse, 6. årgangs piger samt skolens kor, bands og ukulele-hold.

  • Som tidligere orienteret afholdes der i år skolebestyrelsesvalg. Valget foregår elektronisk i perioden fra d. 11. juni til d. 15. juni 2018. Husk at der er opstillingsmøde d. 25. april 2018 fra kl. 19.00-20.00 i Vestre Skoles personalerum. Der skal vælges 7 forældrevalgte samt 4 suppleanter.

  • OK18: Hold jer orienteret på kommunens hjemmeside, intra samt i medierne i forhold til OK18 forhandlingerne. En eventuel lockout i forbindelse med OK18-forhandlingerne vil ramme Vestre Skole massivt. Der er meget få ansatte på skolen, der ikke er omfattet af en evt. lockout, hvilket betyder, at SFO og tidlig SFO vil være lukket, samt at der kun i yderst begrænset omfang kan gennemføres undervisning. Hvis konflikten bliver en realitet, vil der blive sendt skemaer via intra til de elever, der kan modtage undervisning. Personalet i H-klassen 7.-9. på Alsvej er undtaget fra en evt. lockout, og undervisningen vil gennemføres som normalt i afdelingen.

  • Regnskabsopgørelsen for 2017 og budgetopfølgning på budget 2018 blev gennemgået

  • Skolens princip for skolerejser blev drøftet og revideret. Princippet forventes vedtaget på næstkommende bestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen

Vestre Skoles skolebestyrelse