Den åbne skole

Hvad er den åbne skole?

Den åbne skole er et begreb, der blev indført som en del af den nye folkeskolereform, der trådte i kraft i august 2014. Den åbne skole handler om, at skolerne med konkrete tiltag skal inddrage og samarbejde med det omgivende samfund.

”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner”

Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161104 (Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love)


Aktiviteter på Vestre Skole i skoleåret 2016-2017

Indskoling Mellemtrin Udskoling
Lillekor, Musik og bevægelse samt begynder fløjte undervisning i samarbejde med musikskolen

Skolekoncerter i samarbejde med Levende Musik i Skolen

Skolen i biografen i samarbejde med Panorama i Middelfart

Booktalks i samarbejde med Middelfart folkebibliotek

Bogstavtyven i samarbejde med forfatter Maria Rørbæk

Job og uddannelse i samarbejde med forskellige virksomheder i Middelfart samt forældrebesøg

Færdsel i samarbejde med Middelfart politi

Gå-prøve i samarbejde med Middelfart politi

Undervisning ”Da legehuset brændte” i samarbejde med Middelfart Brandvæsen

Jul i gl. dage i samarbejde med Middelfart Museum

Salmesang i samarbejde med Middelfart kirke

Krybbespil i Middelfart kirke i samarbejde med sognepræsten.

Der samarbejdes desuden med fagforeningerne.

SFO’en samarbejder desuden med:

Handelsstandsforeningen i forbindelse med afholdelse af Luciaoptog

Middelfart gymnasium i forbindelse med læseprojekt

Kattegatcenteret i forbindelse med ”Zzzzov med Hajerne”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kor-,  og bandundervisning i samarbejde med musikskolen

Skolekoncerter i samarbejde med Levende Musik i Skolen

Skolen i biografen i samarbejde med Panorama i Middelfart

Krybbespil i Middelfart kirke i samarbejde med sognepræsten

Kænguro – international matematik i samarbejde med Matematiklærer-foreningen

Pangea-dysten i samarbejde med www.pangeadysten.dk

Klar, parat svar i samarbejde med Folkebiblioteket

Stormester i oplæsning i samarbejde med Folkebibliotekerne

Booktalks i samarbejde med Middelfart Folkebibliotek

Naturfagsmaraton i samarbejde med Naturvidenskabernes hus

Edison i samarbejde med Young Enterprise

Undervisning på Naturcenteret i samarbejde med Naturcenterets naturvejleder

Spiring i samarbejde med Skobutikken i Middelfart

4. årgangs lejrskole til Ribe

Der samarbejdes desuden med fagforeningerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen i biografen i samarbejde med Panorama i Middelfart

Fælleskommunal camp – herunder samarbejde med forskellige lokale foreninger og erhvervsdrivende

Skolefodbold i samarbejde med DBU og Ekstra bladet

Brobygning i samarbejde med EUC og gymnasierne.

Mobication i samarbejde med SOSU-skolen i Middelfart

Girls Day in Science i samarbejde med HTX-Lillebælt

Ritualer i frikirken i samarbejde med Teglgårdskirken

Science, fiction and youth in the North et Nordplus projekt i samarbejde med Kaakkurin Kaulu skolei i Finland

Hjortebrækning i samarbejde med Naturpark Hindsgaul

Kunstformidling i samarbejde med AROS kunstmuseum

Pressefoto i samarbejde med Brandts Klædefabrik

Skolevalg i samarbejde med undervisningsministeriet

Syndefaldsmyten i samarbejde med Charlotte Thomsen, sognepræst

Bryd Tavsheden i samarbejde med www.brydtavsheden.dk

Kommunikation i samarbejde med Jette Østergaard, tale- og hørepædagog

Sikker trafik i samarbejde med Rådet for sikker trafik

Drama valgfag i samarbejde med Viby Efterskole

Uge 6 i samarbejde med Sex og Samfund

Søgekurser og booktalks i samarbejde med Middelfart Folkebibliotek

Unge og demokrati i samarbejde med Middelfart ungdomsskole

Unge og alkohol i samarbejde med Middelfart Ungdomsskole

På flugt i samarbejde med EB, JP, Politikken og Røde Kors

Projekt Erasmus+ ”A Peace of Europe” i samarbejde med EU og partnerskabsskolerne:

I.E.S. Principe de Asturías, Lorca, Spanien

St. Aidans Community School, Dublin, Irland

College Jean Rostand, Saint Sulpice Lauriére, Frankrig

Ysgol Gyfun Aberaeron, Aberaeron, Wales

Nareg Gymnasium, Nicosia, Cypern

Undervisning på Internationalt valghold i samarbejde med Dalton Skole, Dordrecht, Holland

8. årgangs lejrskole til Berlin

Der samarbejdes desuden med fagforeningerne.