Adresse

Vestre Skole
Søndergade 41
5500 Middelfart

Telefonnummer: 88 88 57 00

Antal elever pr. 05.09.16: 356 elever

Antal medarbejdere: ca. 50 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, skolesekretær og kantine- og servicemedarbejdere.

SFO: 0.-3. kl.: Fritten se mere her
4.-6. kl.: Juniorklubben 

Ledelse:
Skoleleder: Klaus Kvist Andreasen
Viceskoleleder: Marie-Louise Ladefoged Flye
SFO leder: Bolette Greve Nissen

Formand for Skolebestyrelsen: Bo Hjort Jensen