Adresse

Vestre Skole
Søndergade 41
5500 Middelfart

Telefonnummer: 88 88 57 00

E-mail adresse: [email protected]

 

EAN:5798006503049

Skolekode:445004


Præsentation: Vestre Skole er en folkeskole, der underviser elever fra 0.-9. årgang. Desuden undervises heldagsklasseelever fra 7.-9. årgang fra hele Middelfart Kommune. Der er i alt 17 klasser.

Antal elever pr. 05.09.17: 322 elever

Antal medarbejdere: ca. 45 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, skolesekretær og kantine- og servicemedarbejdere.

SFO: 0.-3. kl.: Fritten se mere her
4.-6. kl.: Juniorklubben 

Ledelse:
Skoleleder: Klaus Kvist Andreasen
Viceskoleleder: Marie-Louise Ladefoged Flye
SFO leder: Bolette Greve Nissen

Formand for Skolebestyrelsen: Bo Hjort Jensen