Adresse

Vestre Skole
Søndergade 41
5500 Middelfart

Telefonnummer: 88 88 57 00

E-mail adresse: [email protected]

 

EAN:5798006503049

Skolekode:445004


Præsentation: Vestre Skole er en folkeskole, der underviser elever fra 0.-9. årgang. Desuden undervises heldagsklasseelever fra 7.-9. årgang fra hele Middelfart Kommune. Der er i alt 17 klasser.

Antal elever pr. 05.09.18: 321 elever

Antal medarbejdere: ca. 45 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, skolesekretær og kantine- og servicemedarbejdere.

SFO: 0.-3. kl.: Fritten se mere her
4.-6. kl.: Juniorklubben 

Ledelse:
Skoleleder: Klaus Kvist Andreasen
Viceskoleleder: Marie-Louise Ladefoged Flye
SFO leder: Bolette Greve Nissen

Formand for Skolebestyrelsen: Bo Hjort Jensen

 


Vedrørende skoleindskrivning og skolestart for skoleåret 2019-2020 

Orienteringsmøde om skolestart afholdes på Vestre Skole onsdag d. 21. november 2018 kl. 17.00-18.00 i Samlingssalen.

Introduktionsmøde omkring Tidlig-SFO afholdes tirsdag d. 19. februar 2019 fra kl. 18.00-20.00 i Samlingssalen.

Introduktionsarrangement til kommende 0.klasses elever og deres forældre afholdes tirsdag d. 21. maj fra kl. 18.00-19.00 i skolens SFO.