Klassekvotient
 
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe på baggrund af elevtal pr. 05.09.17:
 
 
  • Indskolingen (0.-3. klasse): 20,6 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 17,7 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 20,8 elever pr. klasse

 

Elever fra Heldagsklassen (H7-9) tæller ikke med i gennemsnit. Antal elever i Heldagsklassen 9