Se kommunens udmøntning omkring tidlig sfo klik her

 

Førskole i Vestre Skoles SFO (Spirergruppen)

Inden vi modtager børn til Spirergruppen, afholder vi overleveringsmøder med de forskellige børnehaver, så vi får de mest relevante oplysninger omkring børnene. Vi inviterer også de forskellige børnehaver ned og se Vestre Skole. Børnehaven Nysgerrium er vores tætteste samarbejdspartner, da den ligger i vores skoledistrekt. Deres storegruppe kommer to gange om ugen fra september til februar.

Noget af det vi vægter i Spirergruppen er:

- lære skolen at kende

- arbejde videre med det de arbejder med i børnehaven fx. skolerelaterede opgaver

- Legeøen og forskellige andre materialer med alfabetet og tallene op til 10

- lære at tage hensyn, være omsorgsfulde og kunne vente på deres tur

- bibliotek en gang om ugen

- Multisalen (idrætshallen) en gang om ugen 

- tur ud af huset en gang om ugen

- lære om nærmiljø, sig selv og sin familie

- være en del af resten af SFO´en og alle vores traditioner