Udgangstilladelse:

Eleverne i 8. – 9. klasse må forlade skolens område i frikvartererne 09.50 – 10.20 og 11.50 – 12.30, hvis elevens forældre har givet tilladelsen.

Når eleverne forlader skolens område, påhviler ansvaret for opførsel og færden forældrene.

Elever, der forlader skolens område, skal være tilbage til undervisningens begyndelse kl. 10.20, kl. 12.30 og kl. 14.15.

Kommer eleven for sent til undervisningen eller har en uacceptabel adfærd, kan udgangstilladelsen inddrages.

 

Rygeregler:

Eleverne på Vestre Skole må ikke ryge på skolens område.