Nyhedsarkiv

Ren skole

Det store elevråd repræsenteret ved Samuel, Laura og Jacob fra 8. årgang satte fredag d. 5. januar gang i kampagnen - Ren skole. Der blev holdt tre møder i samlingssalen. Et for indskolingen (0.-3. klasse), et for mellemtrin (4.-6. klasse) og et for udskolingen (7.-9. klasse).
Her fortalte de om projekt Ren skole og de nye tiltag, der sættes i værk:

* Nye og større skraldespande i klasserne
* Bedre rengøring på skolens toiletter
* Fokus på oprydning i skolegården og i kantinen
* Ryd op efter dig selv
* Flere spritdispensere rundt om på skolen

De præsenterede også en spændende plakatkonkurrence - husk at indlevere forslag senest mandag d. 29. januar til kontoret og en konkurrence om den reneste klasse

Og for mellemtrin og udskoling en design konkurrence om at designe en stopper til at "mase" skraldespandene.

Ren skole - et supergodt initiativ, der vil komme hele skolen til gode!

10-01-2018 VB

Forrige 10